ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา


 48 นาที x 12 ตอน

   พุทธศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยา โดยได้เข้ายึดครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออันมี “เมืองพิษณุโลก” เป็นราชธานี ได้เป็นผลสำเร็จ ครั้งนั้น “สมเด็จพระมหาธรรมราชา” (เจ้าแผ่นดินครองเมืองพิษณุโลก – พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวร หรือ พระองค์ดำ) จำต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตอาณาประชาราษฎร์มิให้ต้องมีภัยอันตราย และ จำต้องยอมถวาย “สมเด็จพระนเรศวร” ราชโอรสองค์โต ซึ่งมีพระชนมายุได้เพียง 9 ชันษา ให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าบุเรงนอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นตัวประกันให้กับกษัตริย์พม่า ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธทั้งยังองอาจกล้าหาญ “สมเด็จพระนเรศวร” จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของ “พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง” ประดุจพระราชบุตรร่วมสายสันตติวงศ์ และภายภาคหน้า พระนเรศวรอาจจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ปกครองประเทศ พระเจ้าหงสาวดี จึงส่งพระนเรศวรไปรับการศึกษาในฐานะพระภิกษุสามเณรที่วพระอารามนอกพระราชวัง เพื่อให้พระองค์ได้เรียนรู้ทั้งในด้านสงครามและทักษะทางการเมือง และการที่พระนเรศวรได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าบุเรงนั้น  พระราชนัดดา “มังกยอชวา” หลานของพระเจ้านันทบุเรงที่มีอายุเท่ากับพระนเรศวรนั้น ทรงรู้สึกขัดพระทัยยิ่งนัก อีกทั้งยังผูกจิตริษยาต่อ “สมเด็จพระนเรศวร” ตลอดมา แต่ถึงแม้ว่าพระเจ้าบุเรงนองจะทรงดีกับพระองค์อย่างไร แต่พระนเรศวรก็ยังไม่ลืมที่จะกลับไปยังสยามประเทศเพื่อกอบกู้เอกราชและรอวันที่จะประกาศ อิสระภาพให้แก่อยุธยา

 ประเภท : ดราม่า
กำหนดฉาย : มกราคม 2017
กำกับ : หม่อมราชวงศ์ เฉลิมชาตรี ยุคล
เขียนบท : -
นำแสดง :
ณัฐชนน บุญศิริ / ณปภัช ฐิตะกวิน / พชรณมน นนทภา